Programe tineret

Programe TINERET


Data publicării: 27.05.2024

ANUNȚ

Anunț privind selecția celor doi candidați pentru poziția de Delegat de Tineret al României la Națiunile Unite

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe are plăcerea de a anunța numele celor doi tineri excepționali care vor reprezenta România în calitate de Delegați de Tineret la Națiunile Unite pentru perioada 2024-2025.

După un proces riguros de selecție, suntem mândri să îi prezentăm pe Patricia Alexandra Nae și Alexian-Arthur Stark, doi tineri remarcabili care au demonstrat excelență academică, implicare comunitară și o profundă dedicare față de cauzele globale.

Suntem încrezători că acești tineri vor reprezenta România cu mândrie și vor aduce o contribuție valoroasă la obiectivele și proiectele Națiunilor Unite. Le urăm mult succes în această misiune importantă și așteptăm cu nerăbdare să vedem impactul pozitiv pe care îl vor avea la nivel internațional.


Data publicării: 23.05.2024

ANUNȚ

Având în vedere că a fost finalizată proba de interviu în cadrul proiectului ”Delegat de Tineret la Națiunile Unite”, sesiunea 2024-2025, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică astăzi, 23.05.2024, procesul verbal al comisiei de selecție și rezultatele, conform Metodologiei pentru selecția candidaților în cadrul Proiectului ”Delegat de Tineret la Națiunile Unite”, aprobată prin OMFTES nr. 25070/22.04.2024.

Proba finală de dezbatere se va desfășura vineri, 24 mai 2024.

pdf iconPV_INTERVIU.pdf

pdf iconRezultate finale după interviu.pdf


Data publicării: 22.05.2024

ANUNȚ

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse organizează, în data de 28.05.2024, ora 13:00, la sediul său din Piața Montreal  nr. 10, etaj 3, sala de ședințe, o întâlnire de lucru, în format hibrid, la care sunt invitați să participe reprezentanți ai structurilor neguvernamentale de/ pentru tineret, ai organizațiilor de tineret ale sindicatelor și patronatelor, reprezentanți ai Centrelor de tineret cu personaliatte juridică.

Tema acestei întâlniri o reprezintă definitivarea proiectului de Ordin privind înființarea Consiliului Național Consultativ pentru Tineret și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.

Vor fi dezbătute și alte subiecte de interes pentru tineri.

Participarea la consultări se realizează cu înscriere prealabilă la adresa de e-mail: secretariat.dgtfpd@mfamilie.gov.ropână vineri, 24.05.2024, ora 14.00.

pdf iconOMFTES CNT și Regulament modificat final 2024.pdf


Data publicării: 22.05.2024

ANUNȚ

    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse – Direcţia Tineret, organizează prin Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „TEI”, în perioada vacanţelor de vară, tabere studenţeşti.

             Studenţii înscrişi la cursurile cu frecvenţă la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat, în instituţiile de învăţamânt superior de stat beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate. Aceştia sunt selectaţi de către fiecare Universitate în parte, în funcţie de o serie de criterii: cazuri sociale, studenţi cu rezultate deosebite la învăţătură, studenţii care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenţilor care s-au evidenţiat prin activităţi cultural-artistice desfăşurate, etc.

          În perioada taberelor studenţeşti de vară, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă. Taberele studențești de vară organizate de MFTES se desfășoară la mare, la munte și în Delta Dunării, în locații unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun.  Stabilirea locațiilor de tabără se face de către CCS/CCSS Tei în urma consultării cu toate organizațiile studențești, legal constituite, din centrele universitare arondate și a studenților reprezentanți în Consiliile de Administrație ale CCS/CCSS Tei;

      Perioada de desfășurare a taberelor studențești de vară este structurată pe serii în perioada vacanțelor de vară. Seriile sunt orientative, acestea putând fi decalate, cu condiția să se înscrie în perioada de desfășurare a taberelor studențești de vară.

Calendarul de desfășurare al taberelor studențești de vară 2024

 

        – transmiterea de către universități a metodologiei și documentației  aferente către facultăți, afișarea la loc vizibil și pe site-ul propriu al acestora: 17.05.2024

        – desfășurarea procedurilor de informare, înscriere, selecție și definitivarea listelor cu studenții beneficiari: 27.05-05.07.2024

        – perioada de desfășurare a taberelor studențești de vară: 14.07-02.09.2024 – structurată pe serii, astfel:

– seria I:14-19.07.2024, seria II:19-24.07.2024, seria III: 24-29.07.2024, seria IV:29.07-03.08.2024, seria V:03-08.08.2024, seria VI:08-13.08.2024, seria VII: 13-18.08.2024, seria VIII:18-23.08.2024,

seria IX:23-28.08.2024, seria X: 28.08-02.09.2024.

Seriile sunt orientative, acestea putând fi decalate, cu condiția să se înscrie în perioada de desfășurare a taberelor studențești de vară.


Data publicării: 22.05.2024

ANUNȚ

Având în vedere că a fost finalizată etapa de evaluare a contestațiilor în cadrul proiectului ”Delegat de Tineret la Națiunile Unite”, sesiunea 2024-2025, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică astăzi, 22.05.2024, procesul verbal al comisiei de contestații și rezultatele finale, conform Metodologiei pentru selecția candidaților în cadrul Proiectului ”Delegat de Tineret la Națiunile Unite”, aprobată prin OMFTES nr. 25070/22.04.2024.

Probele finale de interviu și dezbatere se vor desfășura joi 23 mai, respectiv, vineri 24 mai 2024.

pdf iconPV_CONTESTATII.pdf

pdf iconRezultate finale după contestații.pdf


Data publicării: 14.05.2024

ANUNȚ

Având în vedere că a fost finalizată prima etapa de selectie a dosarelor participanților la proiectul ”Delegat de Tineret la Națiunile Unite”, sesiunea 2024-2025 și că în perioada 23-24 mai 2024 se va desfășura interviul și dezbaterea finală, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică astăzi, 14.05.2024, procesul verbal al comisiei de selecție și anexa acestuia, conform Metodologiei pentru selecția candidaților în cadrul Proiectului ”Delegat de Tineret la Națiunile Unite”, aprobată prin OMFTES nr. 25070/22.04.2024

Contestațiile se pot depune în perioada 14-16 mai 2024.

ULTIMA ZI DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR – 16 MAI 2024, ORA 23:59.

pdf iconPV_SELECTIE.pdf

pdf iconRezultate finale selectia dosarelor.pdf


Data publicării: 14.05.2024

ANUNȚ

În perioada 23 – 24 mai 2024, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, organizează etapele de interviu și dezbatere finală pentru selecția celor doi delegați de tineret din cadrul Proiectului ”Delegat de Tineret la Națiunile Unite”, sesiunea 2024-2025.

Pentru a asigura un proces transparent și echidistant, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse lansează prezentul apel, în vederea participării reprezentanţilor din partea ONG-urilor de tineret în calitate de observatori, care vor asista la desfășurarea concursului.

Intenţia de participare se va transmite până miercuri, 22 mai 2024 la ora 14:00, pe adresa de e-mail secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro şi va cuprinde numele participantului şi organizaţia din care face parte.

Calitatea de observator nu implică dreptul de notare și evaluare a candidaților.

Locurile sunt limitate și, dacă este cazul, se va avea în vedere o reprezentare echilibrată a tuturor organizațiilor care doresc să participe. Pe această cale, încurajăm fiecare organizaţie să participe cu un singur reprezentant.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nu decontează cheltuieli de transport şi nu asigură mesele observatorilor care doresc să asiste la sesiunile evenimentului.


Data publicării: 23.04.2024
ANUNȚ

În perioada 24 aprilie – 24 mai 2024, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, organizează etapele de selecție dosare, interviu și dezbatere finală pentru selecția celor doi delegați de tineret din cadrul Proiectului ”Delegat de Tineret la Națiunile Unite”, sesiunea 2024-2025.

ETAPELE PENTRU SELECȚIA CANDIDAȚILOR:

 1. Depunerea candidaturilor

Aplicanții vor depune dosarul de candidatura în perioada prevăzută în Calendarul de selecție de la finalul acestui anunț.

 1. Interviul

În urma evaluării aplicațiilor sunt selectați 10 candidați, conform respectării principiului egalității de gen, ce vor susține un interviu, față în față, cu membrii comisiei de selecție.

 1. Dezbaterea finală

În urma interviurilor, sunt selectați 4 candidați. Aceștia participă la dezbaterea finală în urma căreia sunt selectați 2 candidați, conform respectării principiului egalității de gen, care obțin statutul de Delegați de Tineret la Națiunile Unite.

Atenție! Mențiuni:

 • Candidații calificați la proba interviului, au obligația să parcurgă procedura de selecție până la finalul acesteia.
 • Candidații selectați la probele de interviu și dezbatere finală au obligația să fie prezenți în sala de concurs. Nu se admit forme alternative de participare la selecție (ZOOM, transmisii video, etc.).

DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

Dosarul de candidatură se va depune prin intermediul poștei electronice, într-un singur e-mail – cu anexa arhivată – la adresa secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro, cu menţiunea Delegat de Tineret la Națiunile Unite și va cuprinde:

 • Un CV al candidatului, redactat în limba română, în model Europass;
 • O scrisoare recentă de recomandare (din perioada 2023 – 2024), redactată în limba română, din partea unui superior ierarhic sau a unui cadru didactic universitar – semnată, scanată și să cuprindă datele de contact ale semnatarului pentru identificare;
 • Un eseu de maximum 1000 de cuvinte, în limba engleză (font: Trebuchet, mărime 12, spațiere 1,15) cu o temă la alegere, din următoarele propuneri:

În lumina priorităților naționale ale României în domeniul tineretului, șapte teme pot fi abordate în eseurile candidaților, în concordanță cu Youth 2030: The UN Youth Strategy:

 1. Schimbările climatice și rolul tinerilor în acțiunea climatică:

Explorați modul în care tinerii pot juca un rol activ în combaterea schimbărilor climatice prin implicare civică, inovație și advocacy. Cum pot tinerii să fie actori cheie în promovarea energiei regenerabile, în reducerea emisiilor de carbon și în adaptarea la efectele schimbărilor climatice în comunitățile lor?

 1. Drepturile omului și incluziunea tinerilor:

Analizați provocările legate de drepturile omului și justiția socială pentru tineri în contextul global. Cum pot tinerii să lupte împotriva discriminării, să promoveze egalitatea de gen și să asigure accesul la educație și oportunități egale pentru toți?

 1. Migrația și refugiații în secolul XXI

Examinați impactul migrației și al crizei refugiaților asupra tinerilor din întreaga lume. Cum pot tinerii să susțină integrarea și protecția refugiaților și migranților în comunitățile lor și cum pot să abordeze stereotipurile și xenofobia asociate cu acest fenomen?

 1. Tineretul și construirea păcii:

Discutați despre rolul tinerilor în promovarea păcii și prevenirea conflictelor în comunitățile lor și la nivel global. Cum pot tinerii să fie agenți ai schimbării în promovarea dialogului intercultural, în rezolvarea conflictelor și în construirea unei culturi a păcii în lumea contemporană?

 1. Sănătatea și bunăstarea tinerilor:

Analizați provocările legate de sănătatea fizică și mintală a tinerilor în context global. Cum pot tinerii să lupte împotriva stigmatizării asociate cu sănătatea mintală, să promoveze prevenția și accesul la servicii de sănătate pentru toți tinerii din întreaga lume?

 1. Inovarea și tehnologia pentru dezvoltarea sustenabilă:

Explorați modul în care tinerii pot utiliza inovația și tehnologia pentru a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD). Cum pot tinerii să utilizeze tehnologia digitală, inteligența artificială și alte instrumente pentru a aborda provocările precum sărăcia, accesul la educație și sănătate, precum și pentru a promova sustenabilitatea mediului înconjurător? Analizați colaborarea interguvernamentală pentru îndeplinirea ODD. Ce rol ar putea juca tinerii în acest proces și cum ar putea aceștia să îndemne guvernele lumii să colaboreze în îndeplinirea tuturor ODD-urilor?

 1. Implicarea tinerilor în procesul decizional și guvernare participativă:

Analizați importanța implicării tinerilor în procesele decizionale la nivel local, național și internațional. Cum pot tinerii să fie implicați activ în luarea deciziilor, în formularea politicilor și în monitorizarea implementării acestora pentru a asigura reprezentativitatea și responsabilitatea guvernării?

Aceste teme își propun să reflecte prioritățile naționale ale României în domeniul tineretului și să ofere o perspectivă integrată, aliniată cu obiectivele globale.

Toți candidații vor primi un e-mail de confirmare a depunerii candidaturii.

După data de 30.04.2024, ora 23:59 – ora României, nicio candidatură transmisă nu mai este considerată validă. Necompletarea sau lipsa unei componente și/sau nerespectarea condițiilor de mai sus vor duce la descalificarea aplicantului.

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE:

23 aprilie 2024 – lansare a Proiectului (publicare pe site-ul MFTES);

24 – 30 aprilie 2024 – perioada de înscriere;

ULTIMA ZI DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR – 30 APRILIE 2024, ORA 23:59, ORA ROMANIEI;

07 – 14 mai 2024 – evaluare dosare;

14 mai 2024 – anunțare a rezultatelor (publicare pe site-ul MFTES);

14 – 16 mai – depunere contestații;

ULTIMA ZI DE DEPUNERE A CONTESTAȚIILOR – 16 MAI 2024, ORA 23:59, ORA ROMANIEI;

17 – 21 mai 2024 – evaluare contestații;

22 mai 2024 – anunțare a listei finale (publicare pe site-ul MFTES);

23-24 mai 2024 – interviu si proba finala;

28 mai 2024 – predare a mandatului.

Pentru întrebări sau informații suplimentare, candidații pot contacta organizatorii prin e-mail la adresa secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro.

pdf icon1.METODOLOGIE_DELEGAT_LA_ONU_2024.pdf

pdf icon1.1.CALENDAR_SELECTIE_2024.pdf

pdf icon1.2.FISA EVALUARE DOSAR.pdf


Data publicării: 14.03.2024

ANUNȚ

REZULTATE

MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE publică Rezultatele finale ale Concursului național de proiecte de tineret și studenți 2024.


Data publicării: 14.03.2024

ANUNȚ

REZULTATE

 

Ministerul publică rezultatele constestațiilor depuse la Concursul național de proiecte de tineret și studenți 2024.


Data publicării: 07.03.2024

ANUNȚ

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță constituirea noului Grup Național de Lucru pentru Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță constituirea și componența noului Grup Național de Lucru pentru Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii, înființat în urma apelului competitiv de selecție.

Componența acestui grup reprezintă o reflecție a diversității și a experienței tinerilor din întreaga țară și este alcătuită din următorii membri:

 1. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR);
 2. Asociația Alternativa Eco;
 3. Asociația Help Autism;
 4. Asociația Națională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România, Craiova (ANDCTR);
 5. Asociația Organizația Studenților USAB United Students Timișoara;
 6. Asociația Tinerilor Romi, Energici, Ambițioși și Motivați-ROMA T.E.A.M.;
 7. Asociația Tuturor Tinerilor din Zona Nord-Est ;
 8. Consiliul Național al Elevilor (CNE);
 9. Consiliul Tinerilor Instituționalizați;
 10. Federația Asociațiilor Studenților în Drept din România;
 11. Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România;
 12. Federația Consiliului Tineretului din România;
 13. Federația Forumul Tinerilor din România;
 14. Federația Tinerilor Basarabeni din România;
 15. Federația Young  Men`s Christian  Associations  Romania (Federația YMCA Romania);
 16. Fundația Județeană pentru Tineret Prahova;
 17. Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT);
 18. Fundația Națională pentru Tineret (FNT);
 19. Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare;
 20. Liga Studenților Români din Străinătate;
 21. Organizația Umanitară Concordia;
 22. Societatea Studenților în Inginerie Chimică și Biotehnologii;
 23. Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR);
 24. Uniunea Studenților din România (USR);

De asemenea, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse își exprimă recunoștința față de toți cei care și-au arătat interesul și au aplicat pentru a face parte din acest grup. Este o prioritate pentru noi să facilităm implicarea activă a tinerilor în procesul de luare a deciziilor și să le oferim platforme adecvate pentru a-și exprima opinia și a contribui la dezvoltarea politicilor europene.

Pentru mai multe informații și pentru a afla despre activitățile viitoare ale Grupului Național de Lucru pentru Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii, vă invităm să urmăriți comunicările organizațiilor neguvernamentale, mai sus menționate și site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.


Data publicării: 01.03.2024

ANUNȚ

REZULTATE

 Concursul național de proiecte de tineret și studenți 2024

 

MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE publică pe site-ul propriu Rezultatele Concursului național de proiecte de tineret și studenți 2024.

Contestațiile se depun în perioada 04 – 06 martie 2024, așa cum este precizat în anunțul de participare ( mai jos in pagină ).

pdf icon Rezultate CNPTS 2024 – TINERET PUNCTAJ

pdf icon REZULTATE CNPTS 2024 LINIA DE FINANTARE STUDENTI COMPLETARI

pdf icon Rezultate CNPTS 2024 – TINERET RESPINSE

pdf icon Rezultate CNPTS 2024 – STUDENTI PUNCTAJ

pdf icon Rezultate CNPTS 2024 – STUDENTI RESPINSE

pdf icon Rezultate CNPTS 2024 – PROIECTE AFARA TERMEN


Data publicării: 23.02.2024

Lansarea oficială a Programului Ploiești#LetsPLAY Capitala Tineretului din România 2024

Astăzi, Casa de Cultură a Studenților din Ploiești a devenit gazda unui moment special, marcând lansarea oficială a Programului Ploiești#LetsPLAY Capitala Tineretului din România 2024.

Evenimentul a fost un prilej de întâlnire și colaborare între echipa Guvernanței, reprezentanții Programului Ploiești #LetsPLAY și membri ai comunității academice a Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

În cadrul întâlnirii, participanții au avut oportunitatea să discute și să stabilească strategiile și obiectivele programului, evidențiind importanța implicării și contribuției tinerilor din Ploiești.

După discuțiile formale, s-a desfășurat o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia voluntarii Ligii Studenților din Centrul Universitar Ploiești au avut ocazia să-și exprime opiniile și să-și împărtășească ideile pentru activități viitoare.

Casa de Cultură a Studenților din Ploiești, a oferit un cadru inspirant pentru această întâlnire, facilitând schimbul de idei și consolidând spiritul comunitar al tinerilor din Ploiești.

Evenimentul de astăzi marchează începutul unei perioade pline de activități culturale, sociale și educative în cadrul comunității tinerilor din Ploiești și confirmă angajamentul pentru dezvoltarea durabilă și dinamică a orașului.

Suntem cu toții nerăbdători să contribuim la succesul Programului Ploiești#LetsPLAY și la transformarea Ploieștiului într-o Capitala a tineretului și a creativității în 2024 și dincolo de această dată.

Despre eveniment:

La eveniment au participat: Nicoleta Deliu-Pașol – Director Comunicare Banca Comercială Română, Tudor Miu – Secretar Consiliul Tineretului din România, Tudor Ogner – Director executiv Capitala Tineretului din România, Maria Bîrcu – Manager Târgu Jiu Capitala Tineretului din România 2023, Ioan Crețu – reprezentant Vaslui Capitala Tineretului din România 2025, Mihaela Tătaru – Președinta Fundației Județene pentru Tineret Prahova și manager Program Ploiești Capitala Tineretului din România 2024, Radu Simionescu – Președinte Asociația Eurospirit și manager Program Ploiești Capitala Tineretului din România 2024, Conf. univ. dr. Alina Brezoi – Prorector al Universitatii Petrol – Gaze din Ploieşti și Nicolae Ioniță – Director al Casei de Cultura a Studentilor Ploiești, precum și reprezentanți ai Ligii Studenților din Centrul Universitar Ploiești.

Titlul de Capitala Tineretului din România va fi deținut de către Municipiul Ploiești pe tot parcursul anului 2024, acesta implementând Programul „Ploiești, Let’s PLAY!” (Partnership. Lifelong-Learning. Advocacy. YOUth).


Data publicării: 13.02.2024 

CLARIFICĂRI PRIVIND METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE DE TINERET ȘI STUDENȚI

pdf icon Clarificari privind Metodologia pentru Concursul National de Proiecte de Tineret si Studenti


Data publicării: 09.02.2024 

CLARIFICĂRI PRIVIND METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE DE TINERET ȘI STUDENȚI

pdf icon Clarificari privind Metodologia pentru Concursul National de Proiecte de Tineret si Studenti – 09 februarie 2024


Data publicării: 02.02.2024 

CLARIFICĂRI PRIVIND METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE DE TINERET ȘI STUDENȚI

pdf icon Clarificari privind Metodologia pentru Concursul National de Proiecte de Tineret si Studenti – 02 februarie 2024


Data publicării: 30.01.2024 

CLARIFICĂRI PRIVIND METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE DE TINERET ȘI STUDENȚI

pdf icon Clarificari privind Metodologia pentru Concursul National de Proiecte de Tineret si Studenti


Data publicării: 30.01.2024 

LOCAȚII CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE PENTRU TABERELE DE IARNĂ ALE STUDENȚILOR 2024⃰

pdf icon Locatii tabere studentesti de iarna 2024 actualizat 30.01.2024


Data publicării: 26.01.2024 

Informații tabere studențești de iarnă 2024

pdf icon Locatii tabere studentesti de iarna 2024


Data publicării: 26.01.2024 

Lista cu organizațiile care nu și-au respectat obligațiile din contractele de finanțare nerambursabilă încheiate cu MFTES/MTS

pdf icon ONG care nu au respectat obligatiile fata de MFTES


Data publicării: 25.01.2024

Clarificari urmare a sesiunii de informare privind Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți, conform discuțiilor avute și solicitărilor formulate de către reprezentanții organizațiilor participante

pdf icon Clarificări urmare sesiunii de informare privind CNPTS


Data publicării: 23.01.2024

CLARIFICĂRI PRIVIND METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL DE PROIECTE DE TINERET ȘI STUDENȚI

pdf icon Clarificari privind Metodologia pentru Concursul National de Proiecte de Tineret si Studenti – 2024


Data publicării: 22.01.2024

S-au deschis candidaturile la premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2024!

Îți poți depune candidatura începând de acum până la 12 februarie.

Ești rezident(ă) în Uniunea Europeană cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani și lucrezi la un proiect care contribuie la modelarea Europei? Atunci ai putea câștiga Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni! Înscrie-ți proiectul, primește până la 7 500 EUR și beneficiază de ajutorul de care ai nevoie pentru a-ți dezvolta în continuare inițiativa.

Pentru a-ți depune candidatura poți accesa pagina premiului Charlemagne: https://youth.europarl.europa.eu/ro/more-information/charlemagne-prize.html

Premiul este un proiect comun al Parlamentului European și al Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne de la Aachen. El urmărește să susțină proiecte conduse de tineri care au ca obiectiv consolidarea democrației și sprijinireaparticipării active.


Data publicării: 16.01.2024

ANUNȚ SESIUNE INFORMARE

cu privire la Concursul Național de Proiecte de Tineret și pentru Studenți 2024

 

Ministerul Familiei Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES) organizează, în data de 23 Ianuarie 2024, ora 11, o sesiune de informare cu privire la Concursul național de proiecte de tineret și studenți.

Sesiunea de informare se va desfășura în format hibrid, la sediul MFTES și on-line printr-o sesiune Zoom și va include subiecte legate de etapele necesare depunerii proiectelor în cadrul concursului, detalii cu privire la condițiile de eligibilitate, completarea cererii de finanțare, evaluarea, implementarea și decontarea proiectelor.

Persoanele interesate să participe trebuie să-și exprime intenția, până la data de 19 ianuarie 2024, prin intermediul unui mesaj transmis la adresa de e-mail secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro, în care se va menționa numele, prenumele și organizația din care fac parte. Anterior sesiunii, cei interesați vor primi un link Zoom pentru accesarea sesiunii on-line.

Având în vedere multitudinea și divesitatea subiectelor legate de organizarea concursului, pentru o abordare eficientă, vă rugam ca în mesajul de confirmare a participării să menționați și aspectele necesare a fi lămurite.

Anunțul de participare și Metodologia pentru Concursul Național de proiecte de tineret și studenți se pot descărca de pe această pagină.


Data publicării: 11.01.2024

Anunț de participare

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse- MFTEȘ organizează, în perioada 15 ianuarie 2024 – 03 noiembrie 2024, Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți, în baza Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 21108/29.12.2023 și a Legii nr 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

pdf icon Anunt_CNPTS-2024

pdf icon Criterii evaluare proiecte CNPTS


Data publicării: 19.12.2023

ANUNȚ

Astăzi, 19.12.2023 Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță deschiderea procesului de transparență decizională pentru proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei”.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Nota de fundamentare;
 • Proiectul de hotărâre.

Documentația poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • la sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului, pe modelul prevăzut în Anexă,  astfel:

 • ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro;
 • prin poștă pe adresa Piața Montreal nr.10, București, Sectorul 1, sau prin depunere la Registratura Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică, în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

pdf icon Proiect HG modificari 801 2004

pdf icon Nota fundamentare


Data publicării: 17.01.2024

Calendarul de desfășurare al taberelor studențești de iarnă 2024

 

Transmiterea de către universități a metodologiei și documentației  aferente către facultăți, afișarea la loc vizibil și pe site-ul propriu al acestora: 16.01.2024

 •        efectuarea unei vizite de lucru în locațiile selectate pentru cazarea studenților beneficiari ai taberelor studențești de iarnă: 16-28.01.2024
 •        finalizarea procedurilor de selecție și definitivarea listelor cu studenții

beneficiari: 29.01-08.02.2024

Perioada de desfășurare a taberelor studențești de iarnă 10 – 23.02.2024 – structurată pe serii, astfel:

 •        seria I: 10 – 15.02.2024, seria II:18 – 23.02.2024

Seriile sunt orientative, acestea putând fi decalate, cu condiția să se înscrie în perioada de desfășurare a taberelor studențești de iarnă.

pdf icon Calendar desfășurare tabere studențești de iarnă 2024

 

Data publicării: 19.12.2023

ANUNȚ

privind ședința publică pentru dezbaterea proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările ulterioare, în data de 27.12.2023, ora 15:00, la sediul său din Piața Montreal  nr. 10, etaj 3, sala de ședințe, o întâlnire publică în cadrul căreia va fi supus, în dezbatere publică, proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești.

Precizăm faptul că Ordinea de zi a dezbaterii publice are următorul  cuprins:

 • Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești..

Sunt invitați să participe toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, reprezentanți ai presei, în limita a 25 de persoane.

Înscrierea se va realiza în sistem electronic printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ropână în data de 22.12.2023, ora 12:00.

Persoanele interesate să-și prezinte verbal propunerea, în cadrul dezbaterii publice, sunt rugate să se înscrie la adresa de e-mail anterior menționată și vor avea la dispoziție maximum 10 minute pentru prezentare.

Propunerile se vor face în scris, în format electronic (word), cu specificarea secțiunilor, capitolelor, articolelor din proiectul de act normativ supus dezbaterii, prin formularul anexat și se vor transmite la adresa de e-mail menționată anterior până la data de 22.12.2023, ora 12:00.

În situația în care propunerile formulate sunt semnificative, timpul dedicat susținerii acestora poate fi prelungit, o singură dată, cu încă 5 minute, de către persoana care coordonează desfășurarea dezbaterii publice.

Luarea cuvântului de către participantul/reprezentantul legal se va realiza în ordinea înscrierii pentru participarea la dezbaterea publică.

Proiectul de ordin și referatul pot fi consultate pe site-ul instituției, accesând următorul link: https://mfamilie.gov.ro/1/proiecte-de-acte-normative-2/

Regăsiți aici propunerile venite în această perioadă:

– Propunerea Uniunii Studenților din România;

pdf icon USR amendamente metodologie tabere studentesti

– Propunerea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România;

pdf icon ANOSR amendamente metodologie tabere studentesti

– Propunerea Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților.

pdf icon CDMiR – Recomandari proiect Ordin tabere studentesti

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro.

pdf icon Anunt sedinta publica-Metodologie tabere studentesti

Data publicării: 10.01.2024

pdf icon Minuta sedinta tabere studentesti

pdf icon Propuneri modificare metodologie tabere – forma actualizată minuta


Data publicării: 19.12.2023

ANUNȚ

privind organizarea ședinței publice pentru dezbaterea proiectului de Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea Concursului național de proiecte de tineret și studenți

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările ulterioare, în data de 27.12.2023, ora 14:00, la sediul său din Piața Montreal  nr. 10, etaj 3, sala de ședințe, o întâlnire publică în cadrul căreia va fi supus, în dezbatere publică, proiectul de Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea Concursului național de proiecte de tineret și studenți.

Precizăm faptul că Ordinea de zi a dezbaterii publice are următorul  cuprins:

Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea Concursului național de proiecte de tineret și studenți.

Sunt invitați să participe toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, reprezentanți ai presei, în limita a 25 de persoane.

Înscrierea se va realiza în sistem electronic printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ropână în data de 22.12.2023, ora 12.

Persoanele interesate să-și prezinte verbal propunerea, în cadrul dezbaterii publice, sunt rugate să se înscrie la adresa de e-mail anterior menționată și vor avea la dispoziție maximum 10 minute pentru prezentare.

Propunerile se vor face în scris, în format electronic (word), cu specificarea secțiunilor, capitolelor, articolelor din proiectul de act normativ supus dezbaterii, prin formularul anexat și se vor transmite la adresa de e-mail menționată anterior până la data de 22.12.2023, ora 12.

În situația în care propunerile formulate sunt semnificative, timpul dedicat susținerii acestora poate fi prelungit, o singură dată, cu încă 5 minute, de către persoana care coordonează desfășurarea dezbaterii publice.

Luarea cuvântului de către participantul/reprezentantul legal se va realiza în ordinea înscrierii pentru participarea la dezbaterea publică.

Proiectul de ordin și referatul pot fi consultate pe site-ul instituției, accesând următorul link: https://mfamilie.gov.ro/1/proiecte-de-acte-normative-2/

Regăsiți aici propunerile venite în această perioadă:

– Propunerile Uniunii Studenților din România;

pdf icon Propuneri USR -concurs proiecte

pdf icon Anexa 1 Amendamente USR

– Propunerea Fundației Naționale pentru Tineret.

pdf icon SOLICITARE DE DEZBATERE PUBLICĂ – FNT

-Propunerea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești – ANOSR

pdf icon Propunere Alianta Naționale a Organizațiilor Studențești – ANOSR

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro.

Data publicării: 10.01.2024

pdf icon Minuta dezbatere publică Metodologie CNPTS 27.12.2023

pdf icon Propuneri ONGT, FNT la Metodologia CNPTS


Sari la conținut