Proiecte de acte normative

Transparență decizională


Data publicării: 10.05.2024
ANUNȚ

Astăzi, 10.05.2024, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță deschiderea procesului de transparență decizională a Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Notă de fundamentare
 • Proiectul de Hotărâre

Documentația poate fi consultată:

 • Pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • La sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 20.05.2024, astfel:

 • ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: andrei.miu@mfamilie.gov.ro;
 • prin poștă pe adresa Piața Montreal nr. 10, București, Sectorul 1, sau prin depunere la secretariatul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din București.

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii, supus consultării publice se vor redacta conform modelului prevăzut în Anexa la Anunț.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail anterior indicată.

Anexă

Forma de Proiect Propunere Motivația propunerii

pdf iconAnunt deschidere transparenta Proiect modificare 1103_2022.pdf

pdf iconNF modificare 1103_2022 FIV 2 10.05.2024.pdf

pdf iconProiect HG 1103_2022 FIV 2.pdf


Data publicării: 25.04.2024

ANUNȚ

Astăzi, 25.04.2024 Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță deschiderea procesului de transparență decizională pentru proiectul de ORDIN pentru aprobarea Metodologiei de calcul a indicatorilor cheie de performanță prevăzuți la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 156/2023 privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie, cu modificările și completările ulterioare, precum și a procedurii de diminuare a cotei procentuale de finanțare a centrelor de zi.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

Proiectul de ordin (inclusiv Anexa) :

pdf icon Ordin Metodologiei de calcul a indicatorilor cheie de performanță proiect.pdf

Referat. :

pdf icon Referat.pdf

Documentația poate fi consultată:

–    pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

–    la sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, astfel:

–    ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: cristina.cuculas@anpfdc.ro;

–    prin poștă, la adresa Piața Montreal nr.10, București, Sectorul 1;

–    la registratura Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din București.

Propunerile, sugestiile sau opiniile privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se vor redacta pe modelul prevăzut în Anexa la anunț.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail cristina.cuculas@anpfdc.ro.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică, în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.


Data publicării: 23.02.2024

ANUNȚ

Astăzi, 23.02.2024 Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță deschiderea procesului de transparență decizională pentru proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea plății cotizației anuale a României ce decurge din calitatea de membru la Asociaţia Europeană a Cardurilor de Tineret.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Nota de fundamentare;
 • Proiectul de hotărâre.

Documentația poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • la sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, astfel:

 • ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro;
 • prin poștă, la adresa Piața Montreal nr.10, București, Sectorul 1;
 • la registratura Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din București.

Propunerile, sugestiile sau opiniile privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se vor redacta pe modelul prevăzut în Anexa la anunț.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică, în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

pdf icon Anunț

pdf icon Notă fundamentare

pdf icon Proiect-HG


Data publicării: 22.02.2024

ANUNȚ

Astăzi, 22.02.2024 Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță deschiderea procesului de transparență decizională pentru proiectul de HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Nota de fundamentare;
 • Proiectul de hotărâre.

Documentația poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • la sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, astfel:

 • ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro;
 • prin poștă, la adresa Piața Montreal nr.10, București, Sectorul 1;
 • la registratura Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din București.

Propunerile, sugestiile sau opiniile privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se vor redacta pe modelul prevăzut în Anexa la anunț.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail: secretariat.dgptl@mfamilie.gov.ro.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică, în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

pdf icon ANUNT

pdf icon Nota fundamentare

pdf icon PROIECT-HG


Data publicării: 19.02.2024

ANUNȚ

Astăzi, 19.02.2024 Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță deschiderea procesului de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre a Guvernului privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedura de atestare şi statutul asistentului maternal.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Proiect de hotărâre a Guvernului;
 • Nota de fundamentare;

Documentația poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • la sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normativ supuse consultării publice se pot depune până la data de 29.02.2024, astfel:

 • ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: cristina.cuculas@anpfdc.ro;
 • prin poștă;
 • la sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din București.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se vor redacta pe modelul prevăzut în Anexa la anunț.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail mai sus indicată.

pdf icon ANUNȚ

pdf icon NF proiect HG privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedura de atestare şi statutul asistentului maternal

pdf icon proiect HG privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedura de atestare şi statutul asistentului maternal


Data publicării: 27.12.2023

ANUNȚ

Astăzi, 27.12.2023, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță deschiderea procesului de transparență decizională a proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și a modelului Convenției de garantare aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.534/20.809/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”,  precum și a modelului Convenției de garantare aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.534/20.809/2022, cu modificările și completările ulterioare;
 • referat de aprobare.

Documentația poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;
 • la sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de ordin supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului, astfel:

 • ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: cabinet@mfamilie.gov.ro ;
 • prin poștă pe adresa Piața Montreal nr.10, București, Sectorul 1, sau prin depunere la Registratura Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail: cabinet@mfamilie.gov.ro .

pdf icon Anunt

pdf icon Proiect de ordin

pdf icon REFERAT DE APROBARE ORDIN NORME

Sari la conținut