PNRR

Planul Național de Redresare și Reziliență

#UrmătoareaGenerațieUE : Fonduri pentru România modernă și reformată!


Apel PNRR/2024/C13/I1 Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

pdf icon OMFTES 25007_15.01.2024_Aprobare Ghid Specific_Sesiunea II_PNRR-2024-C13-I1_Monitorul Oficial Partea I nr. 43Bis

pdf icon Ghid-specific-PNRR-2024-C13-I1-MFTES

Ghid specific PNRR 2024 C13 I1 MFTES (.docx)

 

Data publicării: 10.05.2024

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță că în această lună

va finaliza etapa de contractare în urma celui de-al doilea apel de proiecte.

 

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță că în această lună va finaliza etapa de contractare în urma celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.1- Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie. În urma celui de-al doilea apel, 71 de proiecte au fost declarate eligibile.

Bugetul total al apelului II de proiecte este echivalentul în lei al sumei de 21.019.124,73 Euro (valoarea include 15% supracontractare), fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Sprijinul financiar se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și/sau a plății cheltuielilor angajate în perioada 01.02.2020 – 31.12.2024.

Menționăm că în urma primului apel lansat, au fost semnate în luna noiembrie și decembrie 2023 și în luna ianuarie 2024 un număr de 89 de contracte cu furnizori publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.

Astfel, prin crearea celor 150 de centre de zi, peste 4.500 de copii vor putea beneficia gratuit de masă caldă, servicii de igienă, sprijin în efectuarea temelor și consiliere psihologică din partea specialiștilor. Scopul acestor centre este exact de a oferi sprijin familiei pe timpul zilei, pentru ca seara părinții să-și poată lua copilul acasă, într-un mediu mai puțin tensionat de problemele și neajunsurile de zi cu zi.

Sunt trei tipuri de investiții ce pot fi finanțate: Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități; Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.


Data publicării: 17.04.2024

În urma finalizării etapei de evaluare și selecție și a etapei de soluționare a contestațiilor, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista finală a proiectelor selectate spre finanțare, Lista finală a proiectelor eligibile și Lista finală a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2024/C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Proiectele din Lista finală a proiectelor selectate spre finanțare și din Lista finală a proiectelor eligibile sunt sortate în ordinea priorității la contractare, conform prevederilor Ghidului specific apelului PNRR/2024/C13/I1.

În prima etapa, vor fi semnate contractele aferente proiectelor din Lista finală a proiectelor selectate spre finanțare.

Ulterior, numai în situația în care MFTEȘ va dispune de creditele de angajament necesare, vor fi semnate, în ordine și în limita creditelor de angajament disponibile, contractele aferente proiectelor din Lista finală a proiectelor eligibile.

pdf iconLista finala 56 proiecte selectate spre finantare.pdf

pdf iconLista finala 15 proiecte eligible.pdf

pdf iconLista finala 33 proiecte respinse de la finantare.pdf


Data publicării: 08.04.2024

Sesizările cu privire la desfășurarea incorectă a Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse se pot face de persoanele competente  conform legislației pe adresa de email: avertizareinterespublic@mfamilie.gov.ro sau de alte categorii  de  persoane conform procedurii whistleblowing  pe adresa de email: sesizari.pnrr@mfamilie.gov.ro.

pdf iconLegislatie pdf iconProcedura Avetizori pdf iconInstructiune 10 pdf iconInstructiune 11
pdf iconInstructiune 9 pdf iconInstructiune 8 pdf iconInstructiune 7 pdf iconInstructiune 6
pdf iconInstructiune 5 pdf iconInstructiune 4 pdf iconInstructiune 3 pdf iconInstructiune 2


Data publicării: 01.04.2024

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2024/C13/I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Solicitanții pot contesta rezultatul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data transmiterii de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro. Contestațiile depuse după termenul de 5 (cinci) zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut.

pdf iconLista intermediara 25 proiecte respinse.pdf


Data publicării: 17.02.2024

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2024/C13/I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista-intermediara-8-proiecte-respinse.pdf


Data publicării: 17.02.2024

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță prelungirea apelului de proiecte pentru crearea unei rețele de 150 de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță prelungirea apelului de proiecte în cadrul Componentei 13 – Reforme sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.1- Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie. Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 1 martie 2024, ora 23.59.

Menționăm că termenul estimativ pentru finalizarea etapei de evaluare este 1 aprilie 2024, iar termen estimativ pentru finalizarea etapei de contractare este 15 aprilie 2024.

Apelul de proiecte este unul competitiv, iar depunerea proiectelor se face exclusiv online, prin intermediul platformei electronice dedicate PNRR, https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 330.000 Euro fără TVA.

Ghidul specific al apelului de proiecte este publicat pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse la adresa:

https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/

Obiectivul acestui al doilea apel este crearea a 64 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor. Sunt trei tipuri de investiții ce pot fi finanțate:

 • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
 • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;
 • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Centrele de zi nou înființate în urma acestui apel vor asigura accesul la servicii sociale de sprijin de prevenire a separării copilului de familia sa pentru un număr de cel puțin 1.920 de copii.

Solicitanții eligibili ai acestui proiect sunt furnizori publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii și care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Aceștia pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu alți furnizori publici sau privați de servicii sociale acreditați.

Un solicitant poate depune un singur proiect.

Bugetul total al apelului II de proiecte este echivalentul în lei al sumei de 21.019.124,73 Euro (valoarea include 15% supracontractare), fonduri europene asigurate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Sprijinul financiar se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și/sau a plății cheltuielilor angajate în perioada 01.02.2020 – 31.12.2024.

***

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse este coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Comunicat

Echipa de comunicare MFTES


Data publicării: 15.02.2024

În urma finalizării etapei de evaluare și selecție, a etapei de contestații și a etapei de contractare, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista finală a proiectelor selectate spre finanțare și Lista finală a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2022/C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista finala acceptate la finantare PNRR 2022 C13 I1

pdf icon Lista finala respinse de la finantare PNRR 2022 C13 I1


Data publicării: 18.01.2024

GHID SPECIFIC – CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Sesiunea a II a ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2024/C13/I1

pdf icon OMFTES 25007_15.01.2024_Aprobare Ghid Specific_Sesiunea II_PNRR-2024-C13-I1_Monitorul Oficial Partea I nr. 43Bis

pdf icon Ghid-specific-PNRR-2024-C13-I1-MFTES


Data publicării: 11.01.2024

În urma re-evaluării proiectelor după etapa de contestații, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista intermediara 2 proiecte respinse in re-evaluare


Data publicării: 11.01.2024

În urma re-evaluării proiectelor după etapa de contestații, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor selectate spre finanțare prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista intermediara 3 proiecte selectate spre finantare re-evaluare


Data publicării: 10.01.2024

În urma re-evaluării proiectelor după etapa de contestații, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor selectate spre finanțare prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista intermediara 2 proiecte acceptat la finantare


Data publicării: 10.01.2024

În urma re-evaluării proiectelor după etapa de contestații, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista intermediara 10 proiecte respinse


Data publicării: 21.12.2023

Ca urmare a parcurgerii etapei de contractare, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista intermediara 4 proiecte respinse


Data publicării: 21.12.2023

În urma re-evaluării proiectelor după etapa de contestații, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista intermediara 22 proiecte respinse


Data publicării: 18.12.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie a semnat astăzi, la sediul ministerului, încă 13 contracte. Numărul contractelor semnate pe parcursul lunilor noiembrie și decembrie a ajuns la 91.

Investiția are în vedere crearea a aproximativ 150 de centre de zi, bugetul total alocat este de 50 milioane de euro, iar de serviciile sociale vor beneficia 4.500 de copii. Prin aceste investiții se pot realiza trei categorii de servicii sociale: Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități; Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

”Mă bucur că primarii au realizat că este esențială apariția acestor centre de zi în localitățile lor și că este esențial ca acești copii din medii defavorizate să rămână în familiile lor. De asemenea, fac apel în continuare la autoritățile locale și la primării să depună, anul viitor, proiecte pentru a obține această finanțare europeană nerambursabilă. Este un moment extrem de important, ca toți acești copii să fie bine îngrijiți, să aibă parte de o masă caldă, de asistență medicală și de îndrumare pentru a urma o carieră”, a declarat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero.

Tot astăzi, Ghidul de finanțare pentru cel de-al doilea apel de proiecte pentru Componenta 13 a PNRR – Reforme sociale a ieșit din transparență decizională. Prin acest al doilea apel de proiecte vor fi finanțate cel puțin 60 de centre de zi care vor asigura accesul la servicii sociale de sprijin pentru un număr de cel puțin 2.400 de copii. Apelul se va deschide în luna ianuarie 2024, depunerea cererilor de finanțare se va face exclusiv online pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, iar sesiunea de depunere se va închide în luna februarie 2024. Termenul maxim de implementare a proiectelor este 31 decembrie 2024.


Data publicării: 18.12.2023

În urma re-evaluării proiectelor după etapa de contestații, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR/2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista intermediara


Data publicării: 15.12.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru finanțare prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR / 2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista intermediara proiect acceptat la finantare


Data publicării: 15.12.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR / 2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Lista intermediara


Data publicării: 12.12.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie a semnat astăzi, la sediul ministerului, o nouă serie de contracte aferente proiectelor cu acest obiectiv.

Astăzi au fost semnate 34, iar până în prezent numărul acestora a ajuns la 78.

Centrele de zi ce urmează a fi înființate vor asigura pentru un număr de maxim 4.500 de copii accesul la servicii sociale de sprijin de prevenire a separării copilului de familia sa. Investiția are în vedere crearea a aproximativ 150 de centre de prevenire a separării copilului de familie, bugetul total alocat fiind de 50 milioane de euro.

”Centrele de zi reprezintă o soluţie pentru prevenirea abandonului familial şi şcolar, tocmai de aceea este vital ca acestea să beneficieze de o finanţare care să le susţină activitatea. Consider esenţială creşterea numărului centrelor de zi şi mă bucur că prin PNRR, până la finalul anului 2024, vor fi create 150 de noi centre de zi pentru prevenirea separării copilului de familia sa. PNRR înseamnă reforme și un mod de viaţă pentru că locul copilului este alături de familie, iar rolul nostru este să facem tot posibilul astfel încât toţi copiii să crească şi să se dezvolte în interiorul familiilor lor. Îi felicit pe toți primarii cu care am semnat și voi semna aceste contracte care au pus înainte viitorul copiilor din comunitățile lor”, a declarat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero.

Reamintim că prin aceste investiții se pot realiza trei categorii de servicii sociale: Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități; Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

De asemenea, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are în transparență decizională ghidul de finanțare pentru cel de-al doilea apel de proiecte pentru Componenta 13 a PNRR – Reforme sociale. Prin acest apel de proiecte vor fi finanțate cel puțin 80 de centre de zi care vor asigura accesul la servicii sociale de sprijin pentru un număr de cel puțin 2.400 de copii. Potrivit ghidului de finanțare pus în transparență, toate aceste centre vor îndeplini cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, iar cel puțin 10% se vor afla în comunitățile cu o populație romă semnificativă. Apelul se va deschide în luna ianuarie 2024, depunerea cererilor de finanțare se va face exclusiv online pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, iar sesiunea de depunere se va închide în luna februarie 2024. Termenul maxim de implementare a proiectelor este 31 decembrie 2024.

Totodată, anunțăm că joi 14.12.2023, Direcția PNRR din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse inițiază o sesiune Q&A pentru potențialii beneficiari. În acest fel, ne dorim să răspundem tuturor întrebărilor pe care le așteptăm până miercuri 13.12.2023 pe adresa de email pnrr@mfamiliei.gov.ro.

pdf icon Comunicat


Data publicării: 08.12.2023

ANUNȚ

Se lansează al doilea apel de proiecte pentru crearea unei rețele de centre de zi

( apelul se va deschide  în luna ianuarie 2024 )

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a deschis procesul de transparență decizională pentru ghidul de finanțare pentru cel de-al doilea apel de proiecte pentru Componenta 13 a PNRR – Reforme sociale. Prin acest apel de proiecte vor fi finanțate cel puțin 80 de centre de zi care vor asigura accesul la servicii sociale de sprijin pentru un număr de cel puțin 2.400 de copii.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (https://mfamilie.gov.ro/1/pnrr/) sau la sediul instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de ghid supus procedurii de transparență decizională se pot depune până în data de 16 decembrie pe adresa de e-mail cristina.avram@mfamilie.gov.ro, prin poștă – la adresa Piața Montreal nr.10, București, Sectorul 1, sau prin depunere la Registratura Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Potrivit ghidului de finanțare pus în transparență, toate aceste centre vor îndeplini cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, iar cel puțin 10% se vor afla în comunitățile cu o populație romă semnificativă.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 300.000 Euro fără TVA pentru proiectele ce vizează construcția de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale;
 • 200.000 Euro fără TVA pentru proiectele ce vizează reabilitarea / modernizarea / extinderea de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale;
 • 50.000 Euro fără TVA pentru proiectele ce vizează dotarea de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale.

  Sunt eligibile următoarele tipuri de centre:

 • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
 • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;
 • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Apelul se va deschide  în luna ianuarie 2024, depunerea cererilor de finanțare se va face exclusiv online pe platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro, iar sesiunea de depunere se va închide în luna februarie 2024. Termenul maxim de implementare a proiectelor este 31 decembrie 2024.

În total, la 1 ianuarie 2022, erau înregistrate un număr de 724 de centre de zi, aflate în 344 de localități din țară.  Dintre municipii, 78% dispun de cel puțin un centru de zi, dintre care 57% au între 2 și 22 centre, cu un total național de 322 de centre de zi. Dintre orașe, 70% nu au nici un tip de centru de zi, 21% dispun de un singur centru, iar 9% au între 2 și maxim 5 centre, cu un total național de 99 de centre de zi. Dintre comune, 93% nu beneficiază de nici un tip de centru de zi, 6% dispun de un singur centru și 1% au între 2 și 7 centre pe comună, cu un total național de 254 de centre de zi. Dintre cele 992 de comune cu zone marginalizate, circa 8% dispun de un centru de zi.

pdf icon Comunicat


Data publicării: 06.12.2023
ANUNȚ

Astăzi, 06.12.2023, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță deschiderea procesului de transparență decizională pentru proiectul de GHID SPECIFIC- CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚA – SESIUNEA A II A, ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2023/C13/I1, COMPONENTA 13- REFORME SOCIALE, INVESTIȚIA I1: CREAREA UNEI REȚELE DE CENTRE DE ZI PENTRU COPIII EXPUȘI RISCULUI DE A FI SEPARAȚI DE FAMILIE.

Documentația aferentă proiectului de ghid include:

 • Proiectul ghid
 • Anexe

Documentația poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.
 • la sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de ghid supus procedurii de transparență decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunțului, astfel:

 • ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail:cristina.avram@mfamilie.gov.ro
 • prin poștă, pe adresa Piața Montreal nr.10, București, Sectorul 1, sau prin depunere la Registratura Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail: cristina.avram@mfamilie.gov.ro

Pentru persoanele interesate există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de ghid, în cazul în care acest lucru este cerut în scris.

pdf iconAnunt

pdf iconGhid-specific-PNRR-C13-I1-MFTES-sesiunea II


Data publicării: 06.12.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie a semnat astăzi, la sediul ministerului, alte 23 de contracte aferente proiectelor cu acest obiectiv.

Centrele de zi ce urmează a fi înființate vor asigura pentru un număr de maxim 4.500 de copii accesul la servicii sociale de sprijin de prevenire a separării copilului de familia sa. Investiția are în vedere crearea a aproximativ 150 de centre de prevenire a separării copilului de familie, bugetul total alocat fiind de 50 milioane de euro.

”Pentru copii este cel mai bine să crească alături de familiile lor, iar atunci când acestea au nevoie de sprijin, să poată accesa servicii în comunitățile lor. Investiția în serviciile de prevenire a separării copiilor de familie este cea mai bună investiție pe care o putem face. Toți părinții își iubesc copiii și vor să aibă grijă de ei. Uneori, din cauza sărăciei, a lipsei unui loc de muncă, de educație sau a problemelor de sănătate, părinții au nevoie de sprijin și de siguranță pentru copiii lor.

Aceste 150 centre de zi pe care le finanțăm prin PNRR au ca misiune prevenirea separării copiilor de familie, prin asigurarea pentru aceștia, pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. Totodată, ele oferă părinților sau reprezentanților legali, precum și altor persoane care au în îngrijire copii, activități de sprijin, consiliere, educare”, a declarat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Natalia Intotero.

În perioada imediat următoare, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse va lansa un al doilea apel de proiecte, astfel încât furnizorii publici de servicii sociale să ni se alăture. Prin intermediul acestui apel vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții, respectiv construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii sociale.

Reamintim că prin aceste investiții se pot realiza trei categorii de servicii sociale: Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități; Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

pdf iconComunicat semnare – PNRR


Data publicării: 23.11.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru finanțare prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR / 2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf iconLista intermediară a proiectelor selectate la finanțare

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR / 2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf iconLista intermediara proiecte respinse de la finanțare


Data publicării: 21.11.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru finanțare prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR / 2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf iconLista intermediară a proiectelor selectate spre finanțare


Data publicării: 21.11.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțarea prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR / 2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf iconLista intermediară proiecte respinse de la finantare


Data publicării: 21.11.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică lista primelor 22 de proiecte pentru finanțare prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență în cadrul apelului PNRR / 2022 C13/ I1, componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

pdf icon Ordin


Data publicării: 14.11.2023

În urma finalizării selecției cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului PNRR/2022/C13/I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțare.

Solicitanții vor primi în platforma informatică dedicată scrisorile de respingere detaliate.

Solicitanții pot contestata rezultatul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data transmiterii de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro. Contestațiile depuse după termenul de 5 (cinci) zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut.

pdf icon Lista intermediară 31 proiecte respinse


Data publicării: 13.11.2023

Prelungire a etapei de evaluare din cadrul apelului de proiecte pentru crearea unei rețele de 150 de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separate de familie

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20985 din 09.11.2023, a fost prelungită perioada pentru finalizarea etapei de evaluare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 14 noiembrie 2023.

Alocarea financiară totală peentru acest apel de proiecte este de 50.270.000 euro.

Prin investiții se pot realiza trei categorii de servicii sociale:

 • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
 • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;
 • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1 poate fi accesat pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse www.mfamilie.gov.ro

pdf icon Anunt prelungire etapa evaluare

pdf iconOrdin


Data publicării: 10.11.2023

În urma finalizării selecției cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului PNRR/2022/C13/I1  – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțare.

Solicitanții vor primi în platforma informatică dedicată scrisorile de respingere detaliate.

Solicitanții pot contestata rezultatul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data transmiterii de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro. Contestațiile depuse după termenul de 5 (cinci) zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut.

pdf iconLista intermediara proiecte respinse


Data publicării: 10.11.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare depuse în cadrul apelului PNRR/2022/C13/I1  – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Solicitanții vor primi în platforma informatică dedicată scrisorile de acceptare la finanțare a propunerilor de proiecte.

Solicitanții pot contestata rezultaltul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data transmiterii de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro. Contestațiile depuse după termenul de 5 (cinci) zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut.

pdf iconLista intermediara proiecte acceptate la finantare


Data publicării: 07.11.2023

Prelungire a etapei de evaluare din cadrul apelului de proiecte pentru crearea unei rețele de 150 de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separate de familie

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20910 din 31.10.2023, a fost prelungită perioada pentru finalizarea etapei de evaluare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 9 noiembrie 2023.

Alocarea financiară totală peentru acest apel de proiecte este de 50.270.000 euro.

Prin investiții se pot realiza trei categorii de servicii sociale:

 • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
 • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;
 • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1 poate fi accesat pe site-ul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse www.mfamilie.gov.ro.

pdf icon Anunt prelungire etapa evaluare

pdf iconOrdin M.F.T.E.S_20910_31.10.2023


Data publicării: 07.11.2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare depuse în cadrul apelului PNRR/2022/C13/I1– Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Solicitanții vor primi în platforma informatică dedicată scrisorile de acceptare la finanțare a propunerilor de proiecte.

Solicitanții pot contestata rezultaltul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data transmiterii de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro

pdf icon Lista intermediara proiecte selectate spre finantare


Data publicării: 24.10.2023

În urma finalizării selecției cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului PNRR/2022/C13/I1– Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse publică Lista intermediară a proiectelor respinse de la finanțare.

Solicitanții vor primi în platforma informatică dedicată scrisorile de respingere detaliate.

Solicitanții pot contestata rezultaltul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data transmiterii de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin platforma electronică disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro. Contestațiile depuse după termenul de 5 (cinci) zile calendaristice vor fi respinse, rezultatul inițial fiind menținut.

pdf iconLista intermediară proiecte respinse


Data publicării: 25.08.2023

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20689 din 17.08.2023, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 767/24.VIII.2023, a fost prelungită perioada pentru finalizarea etapei de evaluare și a etapei de contractare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 13 – Reforme Sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.  

Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare:31 octombrie 2023;

Termen estimat pentru finalizarea etapei de contractare: 30 noiembrie 2023.

Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 50.270.000 euro.

Prin investiții se pot realiza trei categorii de servicii sociale:

 • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
 • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;
 • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Ghidul Specific – Condițiile de accesare a fondurilor  europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1 pot fi accesate la descrierile din această pagină.

pdf iconAnunț

pdf iconOrdin_OMFTES


Data publicării: 17.05.2023

Instrucțiuni de utilizare privind Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR.

Inscrierea beneficiarilor in vederea depunerii de proiecte in cadrul apelurilor.

Evaluarea proiectelor.

Contractare, Implementare.

pdf iconManual_Proiecte_v6


Data publicării: 07.04.2023

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20305 din 06.04.2023 a fost prelungită perioada de depunere a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 13 – Reforme Sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 10 iunie 2023, ora 23.59.

pdf iconComunicat prelungire apel proiecte PNRR


Data publicării: 17.02.2023

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a actualizat Manualul de utilizare a platformei proiecte.pnrr.gov.ro, platforma în care se depun cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte deschise pe PNRR. Forma actualizată la 13 februarie 2023 a Instrucțiunilor de utilizare privind Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR poate fi consultată aici:

pdf iconManual de utilizare platforma proiecte.pnrr.gov.ro, actualizat la data de 13 februarie 2023


Data publicării: 07.02.2023

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20144 din 06.02.2023 a fost prelungit termenul limită pentru depunerea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 13 – Reforme Sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie. Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 10 aprilie 2023, ora 23.59.

Beneficiarii eligibili sunt furnizorii publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Aceștia pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați.

Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv electronic în platforma PNRR – Link:https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home.

Ghidul specific, ce conține toate condițiile de accesare a fodurilor europene acordate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru această investiție și anexele care conțin formularele necesare pentru depunerea proiectelor sunt disponibile mai jos.

pdf iconOrdin_20144 din 06.02.2023


GHID SPECIFIC – CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C13/

Ghid specific PNRR C13 I1 – MFTES 10.2022

 • Anexa 2.1– Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului, solicitanților și partenerilor
 • Anexa 2.2Grilă de analiză a conformității și calității documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)
 • Anexa 2.3Grilă de analiză a conformității și calității studiului de fezabilitate pentru obiective noi de investiție
 • Anexa 2.4 – Grilă de analiză a conformității și calității Proiectului Tehnic (PT)
 • Anexa 3–    Grila de evaluare/selecție a proiectelor depuse

Declaraţie de angajament al solicitantului – Model A

Declaraţia de eligibilitate – Model B

Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare – Model C

Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) – Model D

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Model E

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI – Model F

Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului – Model G

Raportul privind stadiul fizic și financiar al investiţiei – Model H

Lista de echipamente și/sau dotări – Model I

Acord de parteneriat – Model J

Formularul Cererii de finanțare –Model K


Platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR.
https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

Manual de identitate vizuală PNRR

pdf icon Manual identitate vizuală PNRR

Manual de utilizare a ptaformei – instrucțiuni

pdf icon Manual utilizare platforma proiecte

Componenta 13 – reforme sociale

pdf icon C13. Reforme sociale (versiunea extinsă)

pdf icon C13. Analiza DNSH

pdf icon C13. Tabel jaloane și ținte


Data publicării: 12.09.2022

Ghidul specific pentru PNRR- Componenta 13, Investiția I1, avizat de către MIPE

pdf icon Ghid_PNRR_avizat


Data publicării: 09.09.2022

GHID SPECIFIC – CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C13/I1

pdf icon Ghid specific PNRR C13 I1 – MFTES


Data publicării: 05.09.2022

Cartografierea nevoilor, a serviciilor și infrastructurii disponibile pentru copiii expuși riscului de separare de familie, în special în comunitățile vulnerabile.

pdf icon Cartografierea nevoilor RO

pdf icon Cartografierea nevoilor EN


Data publicării: 02.06.2022

GHID SPECIFIC – CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C13/I1.

pdf icon GHID SPECIFIC PNRR 


„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –UrmătoareaGenerațieUE”.

Sari la conținut