PNRR

PNRR


Data publicării: 25.08.2023

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20689 din 17.08.2023, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 767/24.VIII.2023, a fost prelungită perioada pentru finalizarea etapei de evaluare și a etapei de contractare a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 13 – Reforme Sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.  

Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 31 octombrie 2023;

Termen estimat pentru finalizarea etapei de contractare: 30 noiembrie 2023.

Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 50.270.000 euro.

Prin investiții se pot realiza trei categorii de servicii sociale:

  • Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
  • Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități;
  • Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.

Ghidul Specific – Condițiile de accesare a fondurilor  europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1 pot fi accesate la descrierile din această pagină.

pdf icon Anunț

pdf icon Ordin_OMFTES


Data publicării: 17.05.2023

Instrucțiuni de utilizare privind Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR.

Inscrierea beneficiarilor in vederea depunerii de proiecte in cadrul apelurilor.

Evaluarea proiectelor.

Contractare, Implementare.

pdf icon Manual_Proiecte_v6


Data publicării: 07.04.2023

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20305 din 06.04.2023 a fost prelungită perioada de depunere a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 13 – Reforme Sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.

Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 10 iunie 2023, ora 23.59.

pdf icon Comunicat prelungire apel proiecte PNRR


Data publicării: 17.02.2023

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a actualizat Manualul de utilizare a platformei proiecte.pnrr.gov.ro, platforma în care se depun cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte deschise pe PNRR. Forma actualizată la 13 februarie 2023 a Instrucțiunilor de utilizare privind Sistemul informatic integrat de management pentru PNRR poate fi consultată aici:

pdf icon Manual de utilizare platforma proiecte.pnrr.gov.ro, actualizat la data de 13 februarie 2023


Data publicării: 07.02.2023

Prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20144 din 06.02.2023 a fost prelungit termenul limită pentru depunerea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 13 – Reforme Sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie. Cererile de finanțare pot fi depuse până pe 10 aprilie 2023, ora 23.59.

Beneficiarii eligibili sunt furnizorii publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Aceștia pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați.

Cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv electronic în platforma PNRR – Link: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#home.

Ghidul specific, ce conține toate condițiile de accesare a fodurilor europene acordate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență pentru această investiție și anexele care conțin formularele necesare pentru depunerea proiectelor sunt disponibile mai jos.

pdf icon Ordin_20144 din 06.02.2023


GHID SPECIFIC – CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C13/

Ghid specific PNRR C13 I1 – MFTES 10.2022

  • Anexa 2.1– Grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului, solicitanților și partenerilor
  • Anexa 2.2Grilă de analiză a conformității și calității documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)
  • Anexa 2.3Grilă de analiză a conformității și calității studiului de fezabilitate pentru obiective noi de investiție
  • Anexa 2.4 – Grilă de analiză a conformității și calității Proiectului Tehnic (PT)
  • Anexa 3–    Grila de evaluare/selecție a proiectelor depuse

Declaraţie de angajament al solicitantului – Model A

Declaraţia de eligibilitate – Model B

Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare – Model C

Declaraţia privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) – Model D

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Model E

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI – Model F

Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului – Model G

Raportul privind stadiul fizic și financiar al investiţiei – Model H

Lista de echipamente și/sau dotări – Model I

Acord de parteneriat – Model J

Formularul Cererii de finanțare –Model K


Platforma pentru depunerea și gestionarea proiectelor aferente investițiilor din PNRR.
https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

Manual de identitate vizuală PNRR

pdf icon Manual identitate vizuală PNRR

Manual de utilizare a ptaformei – instrucțiuni

pdf icon Manual utilizare platforma proiecte

Componenta 13 – reforme sociale

pdf icon C13. Reforme sociale (versiunea extinsă)

pdf icon C13. Analiza DNSH

pdf icon C13. Tabel jaloane și ținte


Data publicării: 12.09.2022

Ghidul specific pentru PNRR- Componenta 13, Investiția I1, avizat de către MIPE

pdf icon Ghid_PNRR_avizat


Data publicării: 09.09.2022

GHID SPECIFIC – CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C13/I1

pdf icon Ghid specific PNRR C13 I1 – MFTES


Data publicării: 05.09.2022

Cartografierea nevoilor, a serviciilor și infrastructurii disponibile pentru copiii expuși riscului de separare de familie, în special în comunitățile vulnerabile.

pdf icon Cartografierea nevoilor RO

pdf icon Cartografierea nevoilor EN


Data publicării: 02.06.2022

GHID SPECIFIC – CONDIȚII DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE AFERENTE PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C13/I1.

pdf icon GHID SPECIFIC PNRR 


„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –UrmătoareaGenerațieUE”.

Sari la conținut