Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Programul național social pentru creșterea natalității


 „Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității” derulat în anul 2023 s-a încheiat cu succes.

Ne bucurăm să anunțăm că până la sfârșitul lunii februarie au fost raportate 2010 sarcini în evoluție și 112 nașteri!

Vă mulțumim pentru încrederea acordată „Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”!

Interesul manifestat de cetățeni față de acest Program, ne motivează să continuăm demersul privind acordarea acestui sprijin financiar și în anul 2024, ca măsură pentru creșterea și susținerea natalității în România.

Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate și semnate (unde este cazul) și certificate „Conform cu originalul”, după care trebuie scanate și trimise pe adresa de e-mail: natalitate@mfamilie.gov.ro.

Pentru a solicita orice tip de informații legate de proiect sau de stadiul dosarului dumneavoastră, va rugam sa ne contactați la adresa de e-mailpetitiifiv@mfamilie.gov.ro


Data publicării: 04.01.2024

Noutăți 

Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV) 


Data publicării: 05.12.2023

Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (FIV) împlinește astăzi , 5 decembrie, un an de la lansare

În tot acest timp, la nivelul MFTES au fost raportate 183 de sarcini in evoluție, iar în urma finalizării procedurilor medicale, au avut loc 6 nașteri.

Pe parcursul primului an de funcționare, comisia de evaluare a ministerului a analizat un număr de 9.545 de dosare dintr-un total de 11.135 dosare înregistrate pentru accesarea sprijinului financiar de 15.000 de lei destinat procedurilor de fertilizare in vitro. De asemenea, au fost semnate 7.917 de contracte pentru care s-au comandat deja voucherele. De la începutul programului, au fost făcute 2.445 de deconturi la farmacii și 1.497 de deconturi la clinici pentru proceduri medicale.

”Succesul imens de care s-a bucurat acest programul și numeroasele solicitări ale potențialilor beneficiari înscriși deja pe o listă de așteptare, impune continuarea derulării proiectului și în anul 2024, cu dublarea numărului de beneficiari, de la 10.000 la 20.000 de beneficiari/an. Îi anunț pe toți cei interesați că Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse are pe circuitul de avizare proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului Social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității pentru anul 2024”, a declarat ministrul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse, Natalia Intotero.

Amintim că sprijinul se acordă sub forma a două vouchere pe suport de hârtie, în cuantum de 15.000 de lei. Astfel, un voucher în valoare de 5.000 de lei va fi destinat achiziționării de medicamente specifice, iar al doilea voucher, în suma de 10.000 de lei, va fi folosit pentru achitarea procedurilor medicale prescrise.


Data publicării: 17.11.2023

Astăzi, 17.11.2023, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a pus în transparență decizională proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului Social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității.

Succesul imens de care s-a bucurat programul anterior și numeroasele solicitări ale potențialilor beneficiari înscriși deja pe o listă de așteptare, impune continuarea derulării proiectului și în anul 2024, cu dublarea numărului de beneficiari, de la 10.000 la 20.000 de beneficiari/an.

Sprijinul se acordă sub forma a două vouchere pe suport de hârtie, în cuantum de 15.000 de lei. Astfel, un voucher în valoare de 5.000 de lei va fi destinat achiziționării de medicamente specifice, iar al doilea voucher, în suma de 10.000 de lei, va fi folosit pentru achitarea procedurilor medicale prescrise.

La începutul lunii noiembrie 2023, la nivelul MFTES au fost raportate 150 de sarcini în evoluție, iar în urma finalizării procedurilor medicale, au fost înregistrate trei nașteri.

pdf icon Hotarare

pdf icon Nota fundamentare


Data publicării: 21.07.2023

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 669 și 669 bis, în data de 20.07.2023, Ordinul comun nr. 1601/20565 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a ”Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”.

ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a ”Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2155/20917/2022

pdf icon ORDIN 1601_20565_FIV


Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse anunță publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1136/25.11.2022, a Ordinului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității.

pdf iconMETODOLOGIE FIV

pdf icon Descriere Program

pdf icon Întrebări & Răspunsuri programul de creștere a natalității

e-mail:natalitate@mfamilie.gov.ro

Descrierea Programului:

“Programul social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creșterea natalității” este finanţat de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse și are ca scop sprijinirea financiară a cuplurilor şi a persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a creşterii natalităţii în România.

Pentru anul 2022 se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 2.500 de beneficiari ai Programului și, începând cu data de 01.01.2023, se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 10.000 beneficiari ai Programului pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate, în condițiile legii; număr total 12.500 beneficiari.

Dosarele se pot depune începând cu data de 05.12.2022.

  1. Criterii de eligibilitate:
  2. cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să fie cetățeni români și să aibă domiciliul în România;
  3. cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
  4. procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României, parteneră a programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități;
  5. vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 și 45 ani.

Actele necesare înscrierii în Program:

Cererea de înscriere – Anexa 1, care cuprinde următoarele documente justificative:

  1. Copii ale actelor de identitate ale solicitanților;
  2. Declarație pe propria răspundere – Anexa 1a;
  3. Document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului – Anexa 1b;
  4. Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente oficiale, conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;
  5. Acord individual de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 1c.

Solicitanții trebuie să depună online la adresa natalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet.

În cazul solicitanților care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, aceștia pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, în cadrul secțiunii contact pe site-ul www.mfamilie.gov.ro.

Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate și semnate (unde este cazul) și certificate „Conform cu originalul”, după care trebuie scanate și trimise pe adresa de e-mail: natalitate@mfamilie.gov.ro.

Dimensiunea totală a documentelor scanate transmise pe e-mail nu trebuie să depășească 25 MB.


Raportare pentru „Programul social de interes național de susținere a cuplurilor si a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”


     

Data publicării: 15.03.2024

Raport fiv 45

pdf icon

Data publicării: 02.02.2024

Raport fiv 44

pdf icon

Data publicării: 19.01.2024

Raport fiv 43

pdf icon

Data publicării: 06.01.2024

Raport fiv 42

pdf icon

Data publicării: 29.12.2023

Raport fiv 41

pdf icon

Data publicării: 15.12.2023

Raport fiv 40

pdf icon

Data publicării: 08.12.2023

Raport fiv 39

pdf icon

Data publicării: 29.11.2023

Raport fiv 38

pdf icon

Data publicării: 24.11.2023

Raport fiv 37

pdf icon

Data publicării: 17.11.2023

Raport fiv 36

pdf icon

Data publicării: 10.11.2023

Raport fiv 35

pdf icon

Data publicării: 03.11.2023

Raport fiv 34

pdf icon

Data publicării: 27.10.2023

Raport fiv 33

pdf icon

Data publicării: 20.10.2023

Raport fiv 32

pdf icon

Data publicării: 13.10.2023

Raport fiv 31

pdf icon

Data publicării: 06.10.2023

Raport fiv 30

pdf icon

Data publicării: 29.09.2023

Raport fiv 29

pdf icon

Data publicării: 22.09.2023

Raport fiv 28

pdf icon

Data publicării: 15.09.2023

Raport fiv 27

pdf icon

Data publicării: 08.09.2023

Raport fiv 26

pdf icon

Data publicării: 01.09.2023

Raport fiv 25

pdf icon

Data publicării: 25.08.2023

Raport FIV 24

pdf icon

Data publicării: 18.08.2023

Raport FIV 23

pdf icon

Data publicării: 11.08.2023

Raport FIV 22

pdf icon

Data publicării: 21.07.2023

Raport_FIV 21

pdf icon

Data publicării: 14.07.2023

Raport FIV 20

pdf icon

Data publicării: 07.07.2023

Raport fiv 19

pdf icon

Data publicării: 30.06.2023

Raport fiv 18

pdf icon

Data publicării: 23.06.2023

Raport fiv17

pdf icon

Data publicării: 16.06.2023

Raport fiv16

pdf icon

Data publicării: 09.06.2023

Raport fiv15

pdf icon

Data publicării: 01.06.2023

Raport fiv14 

pdf icon

Data publicării: 26.05.2023

Raport fiv13

pdf icon

Data publicării: 28.04.2023

Raport fiv 9

pdf icon

Data publicării: 05.05.2023

Raport fiv10

pdf icon

Data publicării: 12.05.2023

Raport fiv11

pdf icon

Data publicării: 19.05.2023

Raport fiv12

pdf icon

Data publicării: 31.03.2023

Raport fiv 5

pdf icon

Data publicării: 07.04.2023

Raport fiv 6

pdf icon

Data publicării: 13.04.2023

Raport fiv 7

pdf icon

Data publicării: 21.04.2023

Raport fiv 8

pdf icon

Data publicării: 03.03.2023

Raport fiv 1

pdf icon

Data publicării: 10.03.2023

Raport fiv 2

pdf icon

Data publicării: 17.03.2023

Raport fiv 3

pdf icon

Data publicării: 24.03.2023

Raport fiv 4

pdf icon

 


Data publicării: 01.11.2023

pdf iconLista actualizata FIV Clinici medicale 01 noiembrie 2023


Data publicării: 06.09.2023

Lista clinicilor si farmaciilor partenere înscrise in program până la data de 06 Septembrie 2023.

pdf icon Actualizare_Farmacii 06.09.2023

pdf icon Lista unitati medicale afiliate proiect FIV 12.07.2023


Data publicării: 18.08.2023

pdf icon Actualizare lista FIV farmacii-18.08.2023


Data publicării: 13.07.2023

Lista clinicilor si farmaciilor partenere înscrise in program până în acest moment.

pdf icon Lista unitati medicale afiliate proiect FIV 12.07.2023

pdf icon Lista farmacii afiliate Proiect FIV 12.07.2023


Data publicării: 30.06.2023

Lista clinicilor si farmaciilor partenere înscrise in program până în acest moment.

pdf icon Lista clinici afiliate

pdf icon Lista farmacii afiliate


Data publicării: 23.06.2023

Lista clinicilor si farmaciilor partenere înscrise in program până în acest moment.

pdf icon Farmacii afiliate FIV

pdf icon Unităti medicale afiliate FIV


Data publicării: 12.04.2023

Lista clinicilor si farmaciilor partenere înscrise in program până în acest moment.

pdf icon Clinici_17 feb 2023

pdf icon Farmacii 12 aprilie 2023


Data publicării: 15.02.2023

Informații despre completarea dosarului pentru Programul național pentru creșterea natalității.

Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse:

Iată cum se completează, pas cu pas, formularele pentru obținerea sprijinului în valoare de 15.000 de lei prin Programul de creștere a natalității!

Am primit peste 10.000 de solicitări și avem deja aproape 1.400 de dosare care au fost declarate eligibile.

Vin cu o serie de precizări pentru că în multe dosare am găsit unele erori care au îngreunat munca echipei din minister și a prelungit, din păcate, perioada de așteptare a contractelor și a voucherelor. Nici un dosar nu este respins din acest motiv și pot fi aduse completări.

 


Data publicării: 06.12.2022

Comunicat privind operatorul economic emitent de vouchere din cadrul ”Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității”

pdf icon Comunicat

Lista clinicilor partenere înscrise in program până în acest moment.

pdf icon Unitati medicale partenere 16 ianuarie 2023

pdf icon Farmacii_actualizat_ 7 februarie 2023


 

Sari la conținut